17
feb

Integratie OCMW en gemeentebestuur

 

Blessuretijd. Zo omschreef Minister Homans (N-VA) de staat van het dossier ‘inkanteling OCMW’s in de gemeentebesturen’. Elke supporter weet dat er in blessuretijd nog prachtige doelpunten kunnen vallen. Maar dan moet er wel goed samengespeeld worden met een zekere sense of urgency.

Collega’s Schryvers en Doomst en ikzelf hebben in de commissie Binnenlands Bestuur (16/02) nog eens het belang van de integratie benadrukt. Bevoegd minister Homans heeft hier immers nog wel wat werk, en ook de federale regering nog heel wat huiswerk (met name minister Borsus (MR)). De tijd begint zoals gezegd te dringen en er is snel nood aan duidelijkheid voor de mensen op het terrein. De minister bevestigde gisteren dat zij de oorspronkelijke timing (eerste beslissing voor zomerreces 2016) wilt behouden, zodat we in 2019 allemaal wakker worden in een gemeente met een geïntegreerde organisatie voor lokaal sociaal beleid. Wij zullen er nauw op toezien dat dit effectief gebeurt.

 

De minister is zodanig overtuigd dat dit ‘plan A’ nog zal lukken, dat ze zelfs niet overweegt om reeds over een plan B na te denken, ook al werd hier veelvuldig naar gevraagd in de commissie. Optimisme is mooi, maar enige zin voor realisme noopte mij toch om in de commissie tussen te komen: we moeten gemeentebesturen immers duidelijk maken dat ze geen misbruik mogen maken van de vertraging die men mogelijk gaat oplopen door juridische belemmeringen. In Puurs zien we nu al de voordelen van het voortouw te nemen in de integratie voor zover dat wettelijk al mogelijk is. Een meer verregaande integratie zal die effecten alleen maar vergroten. Wordt zeker vervolgd…  

Categorie: 

Twitter

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.