21
okt

Nieuswbrief 21 oktober 2014

 
 

 

CD&V-fractie Vlaams Parlement

 

21 oktober 2014

 

 

Beste lezer,

 

Intussen draait de parlementaire motor volop. In het Vlaamse parlement komen de verschillende commissies op dreef. Onze parlementsleden ondervragen de ministers over het beleid dat ze gaan uitstippelen en houden dat tegen het licht. Reikhalzend bereidt iedereen zich voor op de beleidsnota's en de begroting die de komende maand in het Vlaams Parlement besproken zullen worden.

Op het federale niveau heeft de nieuwe regering Michel I de eed afgelegd. Dit kon pas nadat het partijcongres haar goedkeuring verleend had. Maar dankzij het stevige onderhandelingswerk van co-formateur Kris Peeters en onze voorzitter Wouter Beke stelt de nieuwe regering een evenwichtig regeerakkoord voor. Bedankt Kris en Wouter!

U ziet het, beste lezer, meer dan genoeg stof om een nieuwsbrief te vullen. Daarom wens ik u ook veel leesplezier toe!

Koen Van den Heuvel

Fractievoorzitter CD&V Vlaams Parlement

Burgemeester Puurs

INHOUD

·  Federale regering Michel I

·  Infomoment regeerakkoord Puurs

·  De toekomst van gemeentelijke GESCO's

·  Bovenlokale sportinfrastructuur

·  Studiegeld verhoging

·  Lichtfront, herdenking 100 jaar WO I

·  Dorpshart leeft

·  Puurs veiliger dank zij camera's

·  11-novemberherdenking in Puurs

 

Federale regering Michel I

Op zaterdag 11 oktober legde de nieuwe federale regering haar eed af bij de Koning. Onder leiding van premier Michel zal deze ploeg werken aan het sociaaleconomische herstel van ons land. Deze regering moet moeilijke maar broodnodige maatregelen doorvoeren. Als CD&V kunnen we hiervoor rekenen op de expertise van drie sterke personen in de federale regering.

Kris Peeters is vicepremier en minister van Werk, Economie en consumentenzaken. Vanuit deze positie steekt hij de hand uit naar werknemers- en werkgeversorganisaties om rond de tafel te gaan zitten en om onze arbeidsmarkt te hervormen.

Koen Geens is minister van Justitie. Jarenlang stond Koen als professor voor de aula en vertelde hij studenten over het recht. Als zakenadvocaat stond hij ook vele jaren in de rechtspraktijk. Met de nodige expertise zal Koen hier grondig werk verzetten.

Pieter de Crem is staatsecretaris van Buitenlandse handel. Vanuit zijn vorige functie beschikt Pieter over de nuttige contacten om de buitenlandse handel en de prinselijke missies hierover in goede banen te leiden.

Infomoment regeerakkoord Puurs

Het is duidelijk dat CD&V in het Vlaamse en federale regeerakkoord moeilijke, maar noodzakelijke en moedige keuzes heeft gemaakt. Met deze keuzes kunnen we bouwen aan een nieuw evenwicht waarin we de toekomst van ons sociaal stelsel en voor onze kinderen kunnen blijven garanderen.

Evenwel leven bij veel mensen, en misschien ook bij u beste lezer, vragen en onzekerheid over die beleidskeuzes. Wat met de pensioenen? Wat met het kindergeld? Wat met het inschrijvingsgeld aan hogescholen en universiteiten?

Daarom organiseert CD&V verschillende infoavonden overal in Vlaanderen waar we onze keuzes komen verdedigen én uitleggen. Zo'n eerste infomoment vindt al plaats deze donderdag 23 oktober om 8 uur 's avonds, in het dienstencentrum 'de nieuwe Ark' te Ruisbroek (Kerkstraat 34, Ruisbroek (Puurs)). Hier zal Koen het regeerakkoord toelichten.

Geraakt u niet in Ruisbroek op 23 oktober, dan bent u van harte welkom op 3 november om 8 uur 's avonds in het KWB-lokaal van Hemiksem (Lindelei 201, Hemiksem).

De toekomst van gemeentelijke GESCO's

Op donderdag 18 oktober ondervroeg Koen in het Vlaams Parlement minister Muyters over het GESCO-systeem (gesubsidieerde contractuelen). Via GESCO projecten wil de Vlaamse overheid arbeidsplaatsen scheppen in de niet-commerciële sector met het doel langdurige en meestal laaggeschoolde werkzoekenden aan een job te helpen. Daarvoor droeg de Vlaamse overheid een deel van de loonkosten. Lokale gemeentebesturen maakten hiervan dankbaar gebruik om personeel aan te werven.

Het Vlaamse regeerakkoord bevatte een specifieke passage over GESCO's bij lokale besturen. Die passage leidde tot onzekerheid bij lokale besturen. Daarom stelde Koen een vraag tot verduidelijking. Meer info vind je hier.

Bovenlokale sportinfrastructuur

Op donderdag 9 oktober stelde Koen in de commissie Sport een parlementaire vraag over bovenlokale sportinfrastructuur. Op het einde van de vorige legislatuur schreef de minister van Sport immers een projectoproep uit voor bovenlokale infrastructuurwerken. Na die eerste projectoproep vraagt Koen Van Den Heuvel nu om een grondige evaluatie te houden van het traject en er lessen uit te trekken voor de toekomst. Dat is belangrijk omdat in het Vlaamse regeerakkoord geschreven staat van in de komende legislatuur een infrastructuurplan voor bovenlokale sportinfrastructuur moet komen.

Meer info vind je hier: http://koenvandenheuvel.be/nl/bovenlokale-sportinfrastructuur

 

Meer nieuws over mijn werkzaamheden in het Vlaams Parlement vind je hier: http://koenvandenheuvel.be/en/tags/vlaamsparlement

 

 

Studiegeld verhoging

Sinds maandag zijn de nieuwe tarieven voor de studiegelden voor het hoger onderwijs bekend. Deze tarieven gaan in vanaf het academiejaar 2015-2016. Voor de nieuwe tarieven heeft de Vlaamse Regering rekening gehouden met sociale correcties en de bestaande correcties uitgebreid.

Beursstudenten betalen vanaf volgend academiejaar 105 euro. Dat betekent dat het huidige bedrag enkel geïndexeerd wordt. Bijna-beursstudenten, studenten wiens ouders net teveel verdienen voor een beurs, betalen 470 euro. De inkomensgrens voor de bijna-beursstudenten wordt bovendien verhoogd. Daardoor zullen ongeveer dubbel zoveel studenten tot de groep bijna-beursstudenten behoren. Niet-beursstudenten betalen 890 euro studiegeld. 

Minister Hilde Crevits plant in de toekomst nog maatregelen om de druk op het hoger onderwijs te verminderen: "De aanpassing van de studiegelden voor het hoger onderwijs gebeurt zorgzaam en evenwichtig met een sociale toets. Er is duidelijk rekening gehouden met die groepen studenten die minder financiële draagkracht hebben. Tegelijkertijd komen er de volgende maanden voorstellen om het aanbod van de opleidingen te rationaliseren, de ongewenste effecten van de flexibilisering terug te dringen en de regeldruk voor het hoger onderwijs te verminderen."

 

Meer info vind je hier.

 

 

Lichtfront, herdenking 100 jaar WO I

Op 17 oktober 1914 zette het Belgische leger de IJzervlakte onder water en kon zo de opmars van het Duitse leger stoppen. Dit betekende het begin van vier jaar verschrikkelijke loopgravenoorlog, maar ook een stukje vaderland dat onbezet bleef.

Op 17 oktober 2014 vond Lichtfront plaats. Van Nieuwpoort tot in Ploegsteert stonden fakkeldragers klaar om de frontlinie uit 1914 letterlijk in vuur en vlam te zetten. Op die manier herdachten we alle slachtoffers van de "Groote Oorlog", maar ook de slachtoffers van de oorlogen vandaag.

Koen van den Heuvel: "Als één van de 8400 vrijwilligers ben ik blij dat ik een steentje mocht bijdragen aan "Lichtfront", een zeer bijzondere herdenkingsplechtigheid."

 

 

Dorpshart leeft

Enkele jaren geleden was het handelscentrum in Puurs zo goed als helemaal dood. Puursenaars trokken zelfs massaal naar andere gemeenten om hun inkopen te doen. Maar de komst van het Dorpshart, met vijftien nieuwe handelszaken, deed een nieuwe wind waaien in Puurs. Het commerciële centrum bruist weer.

Niet alleen de Puursenaar is er fier op, ze zien ook meer en meer klanten uit de buurgemeenten. Precies twee jaar bestaat het Dorpshart in Puurs. Een modern plein met een fonteintje, heel wat groen en vooral: veel nieuwe winkels. Een project dat nodig was want enkele jaren geleden was de kaars van het winkelcentrum zo goed als helemaal uitgeblazen.

"Het was inderdaad broodnodig om in te grijpen. Oude winkels wat opsmukken en wat extra verlichting in de straten hangen was onvoldoende om het commerciële hart van Puurs een boost te geven te geven. Daarom hebben we destijds voor een ware shocktherapie gekozen met de ontwikkeling van het Dorpshart. En die shocktherapie is ook aangeslagen. Zowel bij de Puursenaar als bij de mensen van buiten Puurs", zegt burgemeester Koen Van den Heuvel.

 

Lees het volledige artikel hier: http://koenvandenheuvel.be/nl/dorpshart-puurs-herleeft#

 

 

Puurs veiliger dank zij camera's

Sinds begin dit jaar hangen er camera's op de Hondsmarkt, het Kloostershof en in de stationsomgeving van Puurs. De camera's hebben hun doel niet gemist volgens de politie. In de stationsomgeving daalde het aantal fietsdiefstallen met 90 procent.

 

De beelden worden 24 uur op 24 doorgestuurd naar het politiekantoor van de zone Klein-Brabant en daar opgeslagen. 'Ze worden dertig dagen opgeslagen op onze servers en bekeken wanneer er meldingen zijn van criminele feiten of overlast. De camera's hangen ook strategisch goed, zodat we een groot gebied in beeld hebben. Bovendien zijn de beelden haarscherp en kunnen we ook probleemloos inzoomen', zegt Marc Vervoort van politiezone Klein-Brabant.

En de bewakingscamera's werpen vruchten af. 'We hebben de cijfers van de fietsdiefstallen in de stationsbuurt geanalyseerd. Op een halfjaar tijd staat de teller van het aantal fietsdiefstallen op amper vier feiten. Dezelfde periode, een jaar eerder, was er nog sprake van veertig fietsdiefstallen op zes maanden tijd. Het is duidelijk dat dieven beseffen dat er camera's hangen en dat de pakkans daardoor een pak groter is geworden', zegt de Puurse burgemeester Koen Van den Heuvel.

 

 

11-novemberherdenking in Puurs

Op 11 november, Wapenstilstand, staan we traditiegetrouw stil bij de gruwel uit de twee wereldoorlogen. Laten we het dit jaar - precies honderd jaar na de start van Wereldoorlog I - nóg stiller maken. Puurs gaat alvast voor een gepast eerbetoon: een fortbezoek en een boek vol herinneringen.

Iedereen is van harte welkom op de inhuldiging van het schoorsteenmonument 'Liezele van de kaart' om 14.00u aan de kerk in Liezele als herinnering aan de nacht van 4 op 5 september 1914, het platbranden van Liezele. Het monument werd gemaakt gemaakt door de leerlingen van het Sint-Jan Berchmansinstituut. In tussentijd kan je nog even naar de tentoonstelling hiervan gaan kijken.

Fort Liezele opent op dinsdag 11 november vanaf 15.00u de poorten. Zijn museumzalen gunnen je een blik op het leven tijdens de wereldoorlogen. We sluiten de dag af met een fakkeltocht naar het vredesmonument, waar we alle gesneuvelden in stilte herdenken.

Wapenstilstand is hét moment om de vele oorlogsslachtoffers te herdenken. De oorlogsmonumenten staan vol namen van ongelukkigen. Maar kent iemand nog de personen achter deze stenen vermeldingen? De Vereniging voor Heemkunde Klein-Brabant wou daaraan - honderd jaar na de Groote Oorlog - iets doen. Het resulteerde in het jaarboek De Groote Oorlog: meer dan een loopgravenstrijd in de Westhoek. Het eerste deel Klein-Brabants huldeboek gesneuvelden 1914-1918 is vanaf deze maand beschikbaar.

 

 

LINKEN

CD&V-fractie Vlaams Parlement

Gemeente Puurs

Vlaams Parlement

 

 

 

           

E-mail: koen.vandenheuvel@vlaamsparlement.be

 

Web: http://www.koenvandenheuvel.be

 

Twitter

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.