24
mei

De doelgroepmaatregelen

 
Vraag om uitleg van de heer Koen Van den Heuvel tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de doelgroepmaatregelen die minister De Coninck heeft aangekondigd in de pers van 24 mei 2012 Lees meer
 
 
24
mei

De taalachterstand bij werkzoekenden

 
Vraag om uitleg van de heer Koen Van den Heuvel tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de taalachterstand bij werkzoekenden van 24 mei 2012 Lees meer
 
 
23
mei

Eerste aanpassing Vlaamse begroting 2012

 
Tussenkomst bij ontwerp van decreet houdende eerste aanpassing van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 - algemene bespreking in de pleneire vergadering van 23 mei 2012. Lees meer
 
 
16
mei

Interimarbeid bij de Vlaamse overheid

 
Actuele vraag van de heer Koen Van den Heuvel tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over het mogelijk maken van interimarbeid bij de Vlaamse overheid van 16 mei 2012. Lees meer
 
 
03
mei

Nieuwsbrief 3 mei 2012

 
 
 

Pagina's

Twitter

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.