19
mei

Nieuwsbrief 19 mei 2015

 
 

CD&V-fractie Vlaams Parlement

 

19 mei 2015

 

 

Beste Lezer,

 

Na enkele boeiende weken kan u hier een overzicht vinden van mijn politieke activiteiten. Het is een periode met veel variatie geweest, met zowel internationale aspecten als discussies die dichter bij huis plaatsvonden.

 

Samen met Wouter Beke en Servais Verherstraeten bracht ik een bezoek aan onze collega's van de CDU in Duitsland om de contacten te onderhouden en te discussiëren over grensoverschrijdende problemen. In Vlaanderen zijn vooral de supportersparticipatie en de (Vlaamse) tax-shift van belang geweest.

 

In Puurs sprongen vooral het Aspergefestival en de voorstelling van het masterplan 'Tuinen van Puurs' in het oog. Dat het gemeenschapsleven in onze gemeente hoogdagen kent, is nogmaals bevestigd. Daarnaast heeft het bedrijf Continental Foods, onder meer bekend van de sauzen van Devos&Lemmens, een forse investering gedaan in de Puurse vestiging. Zowel het gemeenschapsleven als de werkomgeving in Puurs staat dus in volle bloei. Dankzij Duvel stond onze gemeente bovendien ook internationaal in de belangstelling.

 

Ten slotte had ik de eer om een gastcollege te geven over de financieringswet aan de studenten van Carl Devos in Gent.

 

Alvast veel leesplezier gewenst! Zoals steeds kan u mij contacteren mocht u vragen hebben.

 

 

 

INHOUD

·  Bezoek CDU Duitsland

·  Supportersparticipatie hoorzittingen

·  Zorgzame begroting

·  Actuele vraag Tax-shift

·  Gastcollege UGent

·  Aspergefestival Puurs

·  Masterplan 'de tuinen van Puurs'

·  Continental foods investeert in Puurs

·  Duvel is bier

Bezoek CDU Duitsland

Van 28 tot 30 april was Koen, als Vlaams fractievoorzitter, samen met partijvoorzitter Wouter Beke en federaal fractievoorzitter Servais Verherstraeten op bezoek bij de Duitse collega's van CDU. Met dit bezoek onderhoudt CD&V de contacten met de Duitse christendemocraten door onder andere een ontmoeting met Peter Altmeier, de rechterhand van Angela Merkel. Inhoudelijk gezien werd er gedebatteerd over hoe we vanuit een christendemocratische overtuiging actuele politieke vraagstukken kunnen oplossen, zoals de relatie met de islam en het vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten (TTIP).

Supportersparticipatie hoorzittingen

Op 19 maart en 2 april vonden de hoorzittingen over supportersparticipatie bij sportclubs plaats. Koen heeft in het verleden reeds vaak het belang van deze supportersparticipatie benadrukt: "Supportersparticipatie is een voorbeeld van de bewustwording omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen in de sportsector."

 

Op deze hoorzittingen kwamen verschillende experts met ervaring op het terrein aan bod. Onder deze experts bevonden zich o.a. vertegenwoordigers van Act as One, Malinwa, de Nationale Voetballiga van tweede klasse, Supporters Direct, de Pro League, de Vlaamse basketballiga, de Vlaamse volleyballliga en Coopbureau. Zij konden belangrijke aanvullingen uit de praktijk geven op het theoretische rapport van advocatenkantoor Curia, dat focuste op het juridisch kader.

 

Op de website kan u meer informatie vinden, alsook de opnames van zowel de eerste als de tweede hoorzitting.

Zorgzame begroting

Na de economische crisis en de wijziging van de Europese regelgeving, die Vlaanderen verplicht de kosten van diverse PPS-constructies rechtstreeks in de begroting op te nemen, was al duidelijk geworden dat het aanhouden van een begrotingsevenwicht niet langer aangewezen was. Nog meer besparen, zo snel na de besparingsronde vorig jaar, zou heel wat sectoren pijnlijk raken. CD&V pleitte daarom al enige tijd voor een verstandige begroting, die weliswaar geen afbreuk zou doen aan de zorg voor een stabiele financiële toekomst, maar tegelijk het investeringsritme niet doodkneep. Door het tekort tot 550 miljoen euro te beperken, doet de regering 210 miljoen euro beter dan de Hoger Raad voor Financiën vooropstelde. Het doel blijft wel om in 2017 een begrotingsevenwicht te bereiken.

 

CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel: "We wilden vooral niet nog snijden in de zorgzame sectoren - waaronder onderwijs en welzijn -, Vlaamse investeringen en de economie. Even belangrijk is dat het evenwicht dat de regering heeft gevonden ook het begrotingstraject 2017 niet in gevaar brengt. Het maakt dat gezien de omstandigheden een begroting werd afgeleverd die zorgzaam is voor mensen én de toekomst."

 

Het volledige persbericht kan u lezen op de website.

 

 

Actuele vraag Tax-shift

Dinsdagmorgen 21 april deelde de minister-president onverwacht in de media mee dat Vlaanderen dient betrokken te worden bij de voorbereidingen van de tax-shift. Die tax-shift wordt door de federale overheid de komende maanden uitgewerkt. De minister-president wilt nu dat de deelstaten betrokken worden bij de onderhandelingen om "niet voor verrassingen te staan" en geen "bevoegdheidsconflicten" tegen te komen. 

 

Vanuit CD&V zijn we voorstander van een tax-shift. We willen van belasting op arbeid naar een rechtvaardigere evenwicht met ook belastingen op consumptie, vervuiling en vermogen. Daarom ondervroeg Koen de minister-president in de plenaire vergadering van woensdag 22 april wat hij concreet bedoelde met zijn uitspraak.

 

Het filmfragment kan u hier vinden.

 

 

Gastcollege UGent

Donderdag 7 mei was Koen op bezoek in Gent bij prof. Carl Devos. Hij gaf er een gastcollege aan de laatstejaarsstudenten politieke wetenschappen over de financieringswet. Aangezien Koen een van de CD&V onderhandelaars was bij het vlinderakkoord, was het een uitgelezen kans voor de studenten om hun vragen te stellen. De techniciteit van deze materie staat soms een geïnformeerd debat in de weg. Dankzij dit gastcollege zijn de studenten beter gewapend om het publieke debat hierover te voeren, wat uiteindelijk de samenleving alleen maar ten goede kan komen.

 

 

Aspergefestival Puurs

Op 22 april vond in aanwezigheid van vice-minister-president Hilde Crevits de eerste aspergesteek (de opening van het festival) plaats op het Hof van Coolhem. Het jaarlijks Aspergefestival is reeds enkele weken bezig, en zal nog tot in juni duren. Daarmee krijgt de asperge de centrale plaats die ze verdient in onze gemeente. Puurs is immers de bakermat van deze edele dame onder de groenten. Verder kan men bijvoorbeeld genieten van aspergewandelingen, aspergezondagen of asperges in de bib. Dat Puurs een bruisende gemeente is, is dus wederom bevestigd.

 

 

Masterplan 'de tuinen van Puurs'

Puurs is een gemeente om trots op te zijn. Om dat ook in de toekomst te blijven, is midden maart het masterplan 'de tuinen van Puurs' voorgesteld. In dit concept worden vier projectgebieden verbonden met heel wat tuinen als informele ontmoetingsruimten. De grote binnengebieden zoals de Hondsmarkt en het Hooiveld zijn een kans om het versteende centrum aan te vullen met heel wat publieke groene tuinen die verbonden worden door de oorspronkelijke kerkwegels in het dorp. Op 18 maart waren alle Puursenaars welkom op de voorstelling van de plannen in CC de Kollebloem. Ook in de nabije toekomst zullen er regelmatig overleg- en participatiemomenten voorzien worden.

 

Voor meer informatie over het masterplan kan u hier ) terecht.

 

 

 

Continental foods investeert in Puurs

Bij voedingsproducent Continental Foods België in Puurs zijn vrijdag enkele nieuwe productlijnen officieel geopend, die een bijkomende productie van 300 recepten mogelijk maakt. Het gaat om een investering van 4 miljoen euro. Continental Foods stelt bovendien dat er in de nabije toekomst nog meer investeringen in de Puurse fabriek voorzien zijn. "Dit geeft blijk van geloof in de toekomst", zegt burgemeester Koen, die bij de opening van de nieuwe productielijnen aanwezig was.

 

Bij Continental Foods in Puurs werken zo'n 250 mensen. Deze vestiging is ook het Europese hoofdkantoor van de voedingsgroep. Het bedrijf is slechts één van de vele economische paradepaardjes van Klein-Brabant. "Intussen werken er meer dan achtduizend mensen in Puurs", zegt Koen. "De werkloosheid in onze gemeente ligt onder de vier procent. Dat is historisch laag."

 

 

Duvel is bier

Het Puurse gerstenat was onlangs het voorwerp van internationale belangstelling. In een bezoek aan Japan bevestigde CD&V Vice-premier Kris Peeters dat Duvel wel degelijk een bier is. In Japan wordt Duvel immers niet erkend als een bier, omdat het niet voor 67% uit mout bestaat. Het krijgt daarom de kwalificatie 'bruisende alcohol', wat een minderwaardig imago heeft ten opzichte van bier. Tegelijkertijd wordt Duvel wel aan de zwaarste belasting onderworpen. Ook in Japan is een tax-shift dus aangewezen, en de bevoegde minister heeft reeds gezegd deze regeling te herbekijken.

 

 

LINKEN

CD&V-fractie Vlaams Parlement

Gemeente Puurs

Vlaams Parlement

 

 

           

 

 

 

Twitter

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.