29
jan

Nieuwsbrief 29 januari 2015

 

 

CD&V-fractie Vlaams Parlement

 

29 januari 2015

 

 

Beste lezer,

 

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. Naast de vele nieuwjaarswensen is de maand januari ook een drukke eerste werkmaand, met veel goede voornemens. Net zoals het vorig jaar zal ik u regelmatig informeren via mail over mijn werkzaamheden in Vlaanderen en Puurs via deze nieuwsbrief.

 

Als u nog vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om me te contacteren!

 

Koen

 

 

INHOUD

·  OCMW's en gemeentes: naar een modern bestuur

·  Januari rekenmaand: begrotingscijfers in het rood

·  Doelgroepenkorting: jobs stimuleren

·  Financiering voor Medische innovatie

·  Commissie radicalisering

·  Nationale nieuwjaarsreceptie CD&V

·  Succesvolle gemeentelijke nieuwjaarsreceptie Puurs

·  6 defibrillators beschikbaar in Puurs

·  Investeringen in Paepenheide

·  Nieuwjaarsdrink CD&V Puurs

OCMW's en gemeentes: naar een modern bestuur

Op woensdag 7 januari opende het Vlaams Parlement het nieuwe jaar met een actualiteitsdebat over de toekomst van de OCMW's. In het Vlaamse regeerakkoord spraken de coalitiepartners af om tegen de volgende gemeentelegislatuur een integratie OCMW-gemeente mogelijk te maken. Koen legde het fractiestandpunt grondig uit.

Januari rekenmaand: begrotingscijfers in het rood

Vorige week raakten de begrotingscijfers voor het afgelopen jaar bekend. Hieruit bleek dat België als geheel voor 2014 een begrotingstekort opliep buiten de krijtlijnen van de Europese spelregels. De deelstaten waren hiermee mee verantwoordelijk. De redenen hiervoor waren een tegenvallende groei en een aanpassing van de Europese regels. Onvoorspelbare gebeurtenissen zodat niemand daar rekening mee kon houden. Het heeft dus geen zin van een rondje "zwarte pieten" te spelen zoals Koen uitlegde in het Vlaams Parlement. Bekijk de film

 

Daarnaast publiceerde de Sociaal-Economische Raad Vlaanderen (SERV) haar advies op de begroting van 2015. In het SERV-rapport laten de Vlaamse sociale partners de deur open voor een begrotingstekort in 2015, maar dan wel onder strikte voorwaarden. Zo mag het tekort enkel toe te schrijven zijn aan de verslechterende conjunctuur en moet er tegenover het tekort een stijging van de overheidsinvesteringen op korte termijn staan.

 

Volgens Koen mag het rapport van de SERV echter niet gelezen worden als een pleidooi om de begrotingsteugels te laten vieren. "Het rapport bewijst dat onze aandacht voor investeringen in infrastructuurprojecten de juiste is en dat we moeten blijven investeren. Tegelijk zegt het rapport dat het belangrijk is dat we uit de Europese gevarenzone blijven en dat ons land de budgettair afspraken tegenover Europa moet nakomen".

 

Volgens Koen toont het SERV-rapport over de Vlaamse begroting 2015 aan dat de Vlaamse regering moet blijven kiezen voor de combinatie van investeringen en budgettaire discipline, maar ook dat we aandacht moeten hebben voor de financiën van de nv België en de afspraken met Europa.

 

Het rapport mag dan ook zeker niet gebruikt worden als een pleidooi om het tekort te laten oplopen. "Als we het tekort laten oplopen, blijft er geen ruimte meer om te investeren, terwijl die investeringen nu net zo belangrijk zijn. Neen, dit rapport toont aan dat deze Vlaamse regering moet verdergaan op de ingeslagen weg om jobs en sociale zekerheid voor de toekomst te creëren."

Doelgroepenkorting: jobs stimuleren

Het doelgroepenbeleid, dat met de staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid werd, krijgt stilaan vorm. De Vlaamse Regering gaf op 23 januari haar principiële goedkeuring over de grote krachtlijnen. Werkgevers zullen door kortingen op hun RSZ-bijdragen gestimuleerd worden om bepaalde groepen uit de samenleving, die het over het algemeen moeilijker hebben om een job te vinden, aan te werven.

 

De conceptnota van de regering geeft aan dat men meer wil focussen op drie groepen. Ten eerste op laag- en middengeschoolde jongeren, jonger dan 25 jaar, met een laag brutto maandloon. De werkgevers zullen bij aanwerving van jongeren uit deze groep tot 3 jaar kortingen kunnen krijgen die degressief zal lopen.

 

De tweede groep heeft betrekking op de ouderen van 55-plus. Bij hen zal de korting opgesplitst worden in een korting voor aanwerving, en een korting voor retentie (of het aan het werk houden) van ouderen. De leeftijd speelt hier een rol, waarbij 55-59 jarigen een lagere korting krijgen dan 60-plussers.

 

Met betrekking tot de derde groep, ligt de focus op mensen met een arbeidshandicap.

 

Over de exacte modaliteiten dient nog gediscussieerd te worden, ook in de commissie economie van het Vlaams Parlement. Zo zou er nog een kwalitatief luik worden toegevoegd, waarbij er gefocust wordt op het versterken van de individuele werkzoekende/werknemer. De sociale partners zullen hieromtrent voorstellen uitwerken. Wordt dus zeker vervolgd in een volgende nieuwsbrief.

Financiering voor Medische innovatie

In 2006 richtte de Vlaamse overheid het Centrum voor Medische Innovatie (CMI) op. Dit onderzoekscentrum kende een wat aarzelende start, maar is intussen uitgegroeid tot een instantie die haar verdiensten bewezen heeft. Eind 2014 eindigde de financiering van het centrum. Koen ondervroeg daarom op 15 januari de minister van Innovatie naar de toekomstplannen van de financiering. Meer hierover lees je hier.

 

 

Commissie radicalisering

Sinds enkele maanden plant het Vlaams Parlement een gespecialiseerde commissie radicalisering om de problematiek van radicalisering en Syriëstrijders te bespreken. De schokkende aanslagen in Parijs begin deze maand brachten dit proces in een stroomversnelling. Sinds 12 januari nodigen we hier in het Vlaams Parlement verschillende experts uit die hun licht laten schijnen op mogelijk oplossingen. Koen maakt ook deel uit van deze commissie en volgt de werkzaamheden van dichtbij op. Wordt ongetwijfeld vervolgd in een volgende nieuwsbrief.

 

Bekijk de samenstelling van deze commissie

 

 

Nationale nieuwjaarsreceptie CD&V

Zaterdag 24 januari vond de nationale nieuwjaarsreceptie van CD&V plaats in de Eskimofabriek te Gent. In het midden van de zaal hield Wouter Beke een 360° speech. Hierin benadrukte hij dat wij; als CD&V, het sociale gelaat van de regeringen willen en zullen zijn. Herlees hier zijn speech.

 

 

Succesvolle gemeentelijke nieuwjaarsreceptie Puurs

Op zondag 4 januari vond in Puurs op het Dorpshart onze gemeentelijke nieuwjaarsreceptie plaats voor alle burgers. Dit was een onverhoopt succes waar we over de koppen konden lopen!

 

 

6 defibrillators beschikbaar in Puurs

Puurs wil een hartveilige gemeente zijn. Daarom werkt het gemeentebestuur samen met het Rode Kruis aan het project 'Steden en gemeenten Hartveilig'. Met de nieuwe defibrillator aan de gevel van het gemeentehuis hangen er nu al zes AED-toestellen in de gemeente. Lees meer.

 

 

Investeringen in Paepenheide

Dienstencentrum Paepenheide krijgt make-over van 1 miljoen euro. Het dienstencentrum, dat gevestigd is aan de Beenhouwerijstraat, wordt samen met de Nieuwe Ark in Ruisbroek een van de twee gemeentelijke antenneposten buiten het centrum van Puurs. Het dienstencentrum bestaat uit een hoofdgebouw waar vroeger de voormalige gemeentelijke jongens- en meisjesschool was die in 1881 ontworpen werd en in 1912 uitbreidde. Meer informatie over de investeringen vind je hier.

 

 

Nieuwjaarsdrink CD&V Puurs

Deze zondag, 1 februari, vindt in de polyvalente zaal van Liezele de nieuwjaarsdrink van CD&V Puurs plaats. U bent van harte welkom en breng gerust je familie, kennissen en vrienden mee!

 

Twitter

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.