29
nov

Nieuwsbrief 29 november

 
 

 

CD&V-fractie Vlaams Parlement

 

29 november 2014

 

 

Beste lezer,

 

De maand november is traditiegetrouw een drukke, maar vrij mediastille, maand in het Vlaams Parlement. Veel werk vindt plaats ver weg van de camera's, maar is daarom niet minder belangrijk. U vindt in deze nieuwsbrief dan ook een korte uitleg over de beleidsdomeinen die we opvolgen.

 

Verder betekent de maand november natuurlijk ook de herdenking van de wereldoorlogen én de komst van de sint naar ons land.

 

Veel leesplezier.

 

 

 

INHOUD

·  Beleidsbrieven en begroting

·  Onderwijsdebat

·  Eten bij de kringloopwinkel

·  11 november

·  Sinterklaas

·  Geen ruk naar rechts, wel blik vooruit

Beleidsbrieven en begroting

Binnen het Vlaams Parlement staat de maand november in het teken van de bespreking van de beleidsbrieven van de ministers en de begrotingsopmaak. Het is dan ook een belangrijke, maar vaak een politiek-technische maand. In de vorige nieuwsbrief verwezen we er al naar.

 

De beleidsbrieven zijn de plannen van de ministers. Hierin leggen ze uit wat ze juist willen doen. Het Vlaamse regeerakkoord biedt natuurlijk de basis voor het totale beleid, maar de concrete invulling moet iedere vakminister zelf doen. In de Vlaamse commissies stellen de ministers voor welke acties ze willen nemen per beleidsdomein. De parlementsleden controleren de plannen van de ministers.

Ieder plan staat of valt natuurlijk met de mogelijkheid om het uit te voeren. Daarom is het de gewoonte om de beleidsbrief samen met de specifieke begroting voor te stellen. Zo kunnen de Vlaamse parlementsleden onmiddellijk nakijken hoeveel geld naar welk doel gaat.

 

Al de beleidsbrieven worden besproken in de bevoegde commissievergaderingen. De vakspecialisten buigen zich in kleine groep over de onderwerpen. De beleidsbrief voor sport wordt voorgesteld in de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de beleidsbrief voor financiën wordt besproken binnen de commissie Algemeen beleid en Financiën, enz.

Op het einde, dat zal midden december zijn, komen alle voorstellen naar de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Hier stemmen alle parlementsleden dan samen over de begroting en de beleidsbrieven.

 

Naast zijn taak als fractieleider volgt Koen een aantal domeinen op.

 

Financiën

Binnen de commissie financiën bespreken we natuurlijk de doelstellingen van de begroting. Voor CD&V is die duidelijk: wij willen een Vlaamse begroting in evenwicht. Dit niet vanuit een misplaatst cijferfetisjisme, maar omdat we anders de schulden doorschijven naar onze kinderen. En dat is voor ons onaanvaardbaar. De beleidsbrief financiën vindt u hier.

 

Bestuurszaken

In het Vlaams regeerakkoord staan een aantal belangrijke uitdagingen voor bestuurszaken. Zo wil deze Vlaamse regering meer vrijheid geven aan de gemeentebesturen, de rol van de provincies herbekijken en OCMW en gemeente laten samensmelten tot één organisch geheel. Als CD&V vinden wij het vooral belangrijk dat de burger op de juiste en beste manier geholpen wordt. Dit kan best door de juiste bevoegdheid op het juiste niveau te behandelen. De beleidsbrief bestuurszaken vindt u hier.

 

Economie/Werk/Innovatie

Vlaanderen is verantwoordelijk voor een groot deel van onze economie. Zo is de VDAB een Vlaamse dienst. Vlaanderen zet specifiek in op de arbeidsbegeleiding van drie doelgroepen: 55+, jongeren en mensen met een beperking. Vanuit CD&V dringen we er bij de minister op aan om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen voor de betrokken actoren. Klik op de link voor de beleidsbrieven werk, economie en innovatie.

 

Sport

Sinds dit jaar volgt Koen ook het beleidsdomein Sport op. Als voetbalsupporter is het interessant om ook eens de andere kant van de sport te zien. In de toekomst wordt hier een nieuw sportfederatiedecreet gemaakt. Hiermee willen we de koepelorganisaties voor de sportclubs beter ondersteunen. Als CD&V hameren we voor sport op een aantal belangrijke zaken: een sportinfrastructuurplan, overleg met het sportmiddenveld en een toegang tot sport voor iedereen.

De beleidsbrief vind je hier.

Onderwijsdebat

Daarnaast staat het Vlaams Parlement natuurlijk niet stil. Grote onderwerpen krijgen een extra debat in de plenaire vergadering. Een kleine maand geleden werd zo gediscussieerd over  de verhoging van het inschrijvingsgeld aan de Vlaamse univerisiteiten. Koen maakte kort duidelijk aan de oppositie wat eigenlijk de kern van het onderwijsdebat is. Bekijk hier het fragment.

Eten bij de kringloopwinkel

Deze vrijdag mocht ik aan tafel schuiven bij kringwinkel Spoor 2 in Puurs. Met 42 mensen genoten we van een maaltijd. Kringwinkels zitten de laatste jaren stevig in de lift en vormen zo een stevig poot voor onze sociale economie. Meer info.

11 november

Op 11 november, Wapenstilstand, stonden we traditiegetrouw stil bij de gruwel uit de twee wereldoorlogen. Naast de gebruikelijke plechtigheden mochten we dit jaar ook het schoorsteenmonument inhuldigen.

Foto's van het opengestelde fort vindt u hier.

 

 

Sinterklaas

Als burgervader zijn er leuke en extra leuke dagen. Een van de tofste dagen is de dag dat de Sint aankomt. Koen ging ook dit jaar met de heilige man door de straten en kon vertellen: ook dit jaar geen stoute kinderen.

 

 

Geen ruk naar rechts, wel blik vooruit

"Er wordt inderdaad bespaard, maar tegelijk blijven de budgetten voor sociaal beleid wel degelijk groeien. Nee, het verhaal van CD&V verhardt niet, wel integendeel, zegt Wouter Beke. Want de ingrepen die de regering doet, zijn net nodig om de verzorgingsstaat in stand te houden. Een failliete overheid, dat is pas een garantie voor een kille samenleving."

 

In een opiniestuk maakt Wouter Beke duidelijk waar CD&V staat.

 

 

LINKEN

CD&V-fractie Vlaams Parlement

Gemeente Puurs

Vlaams Parlement

 

 

           

E-mail: koen.vandenheuvel@vlaamsparlement.be

Telefoon secretariaat: 02/552 43 34

 

Twitter

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.