Commissies

Hieronder vindt de recente initiatieven van Koen in de commissies van het Vlaams Parlement. Voor een overzicht van alle initiatieven in het Vlaams Parlement kan u terecht op de website van het Vlaams Parlement via volgende link: klik hier

27
mrt

Het Centrum voor Medische Innovatie

 
Het Centrum voor Medische Innovatie (CMI) heeft een moeilijke start gekend. Gelukkig is er vanaf 2012 en 2013 enige vooruitgang. De uitbouw van het CMI was toen  volop aan de gang. Het CMI formuleerde zijn missie en had zijn positionering gevonden. De ondersteuningsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en het CMI loopt echter eind 2014 af. Het zou goed zijn dat  het CMI tijdig weet hoe die overeenkomst in de toekomst verder zal ontwikkelen. Lees meer
 
 
27
mrt

Verlenging steunbaar innovatietraject

 
Horizon 2020 hamert opnieuw op de noodzaak van een dergelijke infrastructuur. Het doel is een betere ondersteuning van industriële pilootlijnen, demonstratoren en testinfrastructuur. Er wordt gepleit voor de verlenging van het steunbaar innovatietraject richting vermarkting voor bedrijven. Fundamenteel onderzoek en mooie ideeën zijn er wel, maar de vermarkting of het echt vertalen van die nieuwe ideeën in echt marktgerichte producten, kan beter in ons land. Lees meer
 
 
25
feb

De planbatenheffing door VLABEL

 
Als herbestemmingsplannen aanleiding geven tot een meerwaarde, kan de overheid via de planbatenheffing een stukje van die meerwaarde belasten. Maar in een aantal gevallen kan men in se niet zo veel extra doen met deze meerwaarde en de  voorbije jaren zijn diverse mensen compleet verrast geworden met deze belasting. Dit probleem kan worden opgelost door in de toelichting bij het ruimtelijk uitvoeringsplan eveneens een onderzoek naar uitzonderingen, vrijstellingen en opschortingen op te nemen. Lees meer
 
 
21
feb

Invoering Vlaams ereteken

 
Koen is mede-indiener van een voorstel van decreet dat personen met uitzonderlijke verdiensten ten overstaan van de Vlaamse Gemeenschap wil erkennen via een Ereteken of Groot Ereteken van de Vlaams Gemeenschap. Voor Koen is de invoering van dit ereteken een bevestiging van Vlaanderen als volwassen en zelfbewuste regio. Lees meer
 
 
20
okt

De Vlaamse positie binnen KIC's

 
Knowledge and Innovation Communities (KIC’s) zijn kennisgemeenschappen op Europees niveau. Voor de KIC rond duurzame energie heeft ook Vlaanderen een subgroep binnengehaald. Volgend jaar staan er een aantal nieuwe Europese calls op het programma. Met de Vlaamse overheid moeten we hier maximaal op inspelen. Vlaanderen moet zich dan ook goed voorbereiden op de nieuwe calls.  Lees meer
 
 
20
okt

Versnippering promotie STEM-opleidingen

 
 Steeds meer jongeren kiezen voor STEM-opleidingen. De oorzaak ligt waarschijnlijk bij de precaire situatie op de arbeidsmarkt. Maar het is een goede evolutie. Een reden te meer om de versnippering van initiatieven ter promotie van de STEM-opleidingen aan te pakken.   Lees meer
 
 
10
okt

Opleidingscheques voor afstandsonderwijs

 
Enkele jaren geleden werd er beslist om de opleidingscheques te oriënteren naar de arbeidsmarktgerichte opleidingen en naar opleidingenin het kader van de loopbaanbegeleiding. Welke een goede zaak was. Recent werd de reglementering echter verstrengd. Een aantal opleidingen binnen hetafstandsonderwijs komen niet langer in aanmerking voor het gebruik van opleidingscheques. Lees meer
 
 
08
okt

Modernisering erfenisrechten

 
Vandaag keurde de commissie Financiën van het Vlaams parlement drie decreetsvoorstellen goed met als belangrijkste doelstelling een modernisering van schenkings- en successierechten. Ten eerste worden de schenkingsrechten voor stief- en zorgkinderen opgenomen in de rechte lijn. Ten tweede moeten er geen belastingen op een schenking worden betaald indien deze terugkeert naar de ouders. Legaten en schenkingen worden gelijk belast voor alle goede doelen. Lees meer
 
 
26
sep

De interimactie van KAJ

 
De jongerenbeweging KAJ heeft met de Interimactie de voorbije jaren toch een aantal zaken aangekaart. In dit kader is daar een nieuw punt opgedoken, nl. de stand-bycontracten. Bij deze contracten moet de interimwerknemer 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 paraat staan. Daardoor kan deze werknemer soms geen andere contracten aanvaarden, wat soms tot problemen kan leiden. Lees meer
 
 
27
jun

Het hervormen van de sectorconvenanten

 
 Vlaanderen moet werk maken van een transformatie van de economie en meer innovatieve economie moet ondersteunen, dan moeten we ook meer wetenschappers hebben om die innovatie op de rails te zetten en vooral ook technici om de innovatie en de innovatieve maatindustrie vorm te geven op de arbeidsvloer. Daarom is  de aandacht voor het promoten van de STEM-opleidingen in de sectorconvenanten een goede zaak. Dit kan echter  leiden tot nog meer versnippering in de STEMpromotie.      Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Commissies

Twitter

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.