Vlaams Parlement

Hieronder vindt de recente initiatieven van Koen in het Vlaams Parlement, zowel in plenaire zitting als in de commissies. Voor een overzicht van alle initiatieven in het Vlaams Parlement kan u terecht op de website van het Vlaams Parlement via volgende link: klik hier

29
jun

Debat begrotingscontrole 2016 tussenkomst

 
 
 
01
jun

Decreet hindervergoeding

 
Zelfstandigen die hinder ondervinden van werken voor hun deur, zullen niet langer meer door de administratieve mallemolen moeten om een schadevergoeding te bekomen. Ze zullen automatisch een vergoeding van 2.000 euro krijgen. Ze zullen ook niet langer verplicht zijn te sluiten om op die vergoeding aanspraak te kunnen maken. Het voorstel van decreet dat de hinderpremie hervormt, werd vandaag door de meerderheidspartijen ingediend in het Vlaams Parlement.  Lees meer
 
 
28
mei

Transparant en rechtvaardig groeipakket

 
Sinds de overheveling van de kinderbijslag naar Vlaanderen pleit CD&V voor een transparant systeem waarbij elk kind als gelijkwaardig wordt aanzien, én de strijd tegen kinderarmoede wordt versterkt.  “En dat is gelukt”, zeggen CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel en Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. “ Meer nog. Het Groeipakket van Jo Vandeurzen en Hilde Crevits biedt een ruime basis om een substantieel deel van de opvoedingskost van elk kind te dekken, én voorziet in een gemoduleerd toelagesysteem op maat van elk kind en elk gezin. Dat is transparant én rechtvaardig. En het stimuleert de participatie aan kinderopvang en onderwijs. Een unieke integratie van de schooltoelage in een coherent gezinsbeleid.” Lees meer
 
 
13
mei

Integratie OCMW

 
Het Vlaamse regeerakkoord voorziet in een integratie van OCMW’s in de gemeentebesturen tegen de start van de volgende lokale bestuursperiode Lees meer
 
 
10
mei

Co-ouders en de onroerende voorheffing

 
In de commissie financiën ondervroeg Koen de minister over betere maatregelen om co-ouderschap te combineren met de onroerende voorheffing. Lees meer
 
 
28
apr

Landmeters in de problemen

 
De landmeters-experten zitten met de handen in het haar. Vlaanderen eist immers dat zij gebruik maken van zogenaamde vergelijkingspunten om hun schattingsverslag te maken, maar levert niet de nodige gegevens aan.  Lees meer
 
 
13
apr

Actuele vraag Rapport HRF

 
Op woensdag 13 april stelde Koen aan de minister-president een actuele vraag over de houding van Vlaanderen ten aanzien van het rapport van de Hoge Raad van Financiën Lees meer
 
 
15
apr

Woontraject ‘iedereenthuis’ gestart

 
Vrijdag 15 april organiseerde onze fractie de woonimpuls ‘SOS Private huurmarkt’. Vier experten kwamen er hun visie geven over verschillende aspecten van het woonbeleid Lees meer
 
 
04
mrt

Schijndebat Homans beu

 
De Standaard 'Homans moet het “schijndebat” over een voorkeursbehandeling voor vluchtelingen afsluiten. Niemand vraagt die.' De fractieleiders van Open VLD en CD&V dringen aan op oplossingen voor de huurmarkt. Lees meer
 
 
17
feb

Integratie OCMW en gemeentebestuur

 
Blessuretijd. Zo omschreef de minister de staat van het dossier ‘inkanteling OCMW’s in de gemeentebesturen’. Elke supporter weet dat er in blessuretijd nog prachtige doelpunten kunnen vallen. Maar dan moet er wel goed samengespeeld worden met een zekere sense of urgency.  Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Vlaams Parlement

Twitter

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.